LĪVA Vērtētāju sertifikācijas birojs

LĪVA Vērtētāju sertifikācijas birojs (LĪVA VSB) ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas (LĪVA) neatkarīga struktūrvienība, kura veic fizisku personu, kas profesionāli nosaka nekustamā īpašuma tirgus vērtību, sertifikāciju saskaņā ar 2014.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 “Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”.

LĪVA VSB uzdevums ir uzturēt vērtētāju un vērtētāju asistentu profesionālo kvalifikāciju nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā atbilstošu profesijas ar kodu 3315 08 "Nekustamā īpašuma vērtētājs" un ar kodu 3315 09 "Nekustamā īpašuma vērtētāja asistents", kā arī nodrošināt to, ka to veiktie nekustamo īpašumu vērtējumi atbilst Latvijas standarta statusā reģistrētā standarta "Īpašumu vērtēšana" (LVS 401), Eiropas un Starptautisko vērtēšanas standartu, kā arī citu Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām.

LĪVA VSB kopš 2004.gada marta ir atbilstoši normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā un standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" akreditēta personu sertifikācijas institūcija, ar akreditēto sfēru „Nekustamā īpašuma vērtētāju profesionālās kvalifikācijas sertificēšana”.

LĪVA VSB organizatorisko struktūru nosaka tās kā sertifikācijas institūcijas uzdevumi un mērķi, kā arī LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasības.

LĪVA VSB struktūra

Nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikācijas normatīvā bāze ir 2014.gada 26.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.559 “Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”, uz kuru pamata ir apstiprināta LĪVA VSB nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikācijas shēma.

LĪVA VSB iekšējās procedūras un procesi ir noteikti Kvalitātes rokasgrāmatā, un nodrošina, ka tā kvalitātes politika ir saprasta, ieviesta un respektēta visos organizācijas līmeņos. LĪVA VSB vērtētāju sertifikācija aptver šādas procedūras:

1. Asistenta statusa iegūšana, pieteikumu iesniegšana

2. Asistenta statusa iegūšana, zināšanu pārbaudes procedūra

3. Lēmuma par asistenta statusa piešķiršanu pieņemšana

4. Lēmuma par asistenta statusa piešķiršanas atteikumu pieņemšana

5. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, pieteikumu iesniegšana

6. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, vērtējumu pārbaude

7. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, vērtēšanas darba aizstāvēšanas procedūra

8. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, zināšanu pārbaudes procedūra

9. Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta iegūšana, lēmuma par sertifikāta piešķiršanu pieņemšana

10. Lēmuma par profesionālās kvalifikācijas sertifikāta piešķiršanas atteikumu pieņemšana

11. Sertificētu personu un vērtētāju asistentu uzraudzība

12.-15. Atkārtota sertifikāta piešķiršanas procedūras

16.-18. Sūdzību izskatīšanas, sertifikāta apturēšanas un anulēšanas procedūras

19. Apelācijas procedūra

Sīkāk iepazīties ar LĪVA VSB Kvalitātes rokasgrāmatu un procedūrām ir iespējams klātienē LĪVA VSB administrācijas birojā.