LĪVA vēsture

1994./95. gadā LVA sadarbībā ar Amerikas vērtētāju asociāciju ir organizējusi pirmās vērtētāju apmācības Latvijā.

1995. gada 13. janvārī ir dibināta Sabiedriskā organizācija Latvijas Vērtētāju asociācija.

1995. gadā LVA, sadarbībā ar Latvijas Universitāti, pie LU ir nodibinājusi Nekustāmā īpašuma vērtētāju skolu.

1995. gada 20. oktobrī LVA ir kļuvusi par Starptautiskās īpašuma vērtēšanas standartu komitejas biedru.

1997. gadā LVA ir izstrādājusi "Noteikumus privatizējamo neapdzīvojamo telpu tirgus vērtības un ar dzīvojamo māju funkcionāli saistīto palīgēku un palīgbūvju vērtības noteikšanai" un organizējusi kursus par šo tēmu.

1998. un 1999. gadā LVA ir organizējusi kursus Uzņēmumu (biznesa) vērtēšanā.

1998. gada novembrī pēc Latvijas Vērtētāju asociācijas iniciatīvas un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo standartizācijas padomi ir izveidota Īpašuma vērtēšanas standartizācijas tehniskā komiteja, kuras uzdevums ir izstrādāt, pārskatīt, adaptēt, apstiprināt un anulēt Latvijas standartus īpašuma vērtēšanas jomā.

2000. gadā Latvijas Vērtētāju asociācija maina nosaukumu uz Latvijas Īpašumu vērtētāju asociāciju (LĪVA).

2000. un 2001. gadā ir notikuši kursi transporta līdzekļu un kuģu tirgus vērtības noteikšanā, ir izstrādāta un apstiprināta metodoloģija juvelierizstrādājumu un antīko priekšmetu vērtības noteikšanai.

2001. gadā LĪVA piedalās LR Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu saraksta izveidošanā.

2003. gadā vērtētāju sertifikācijai kā Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācijas struktūrvienība ir izveidots LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs.

2007. gada oktobrī ir akreditēta LĪVA sadarbības ar RTU IEF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedru rezultātā izveidotā 5. kvalifikācijas līmeņa mācību programma „Nekustamā īpašuma pārvaldība”, kuras beidzēji iegūst kvalifikāciju „Nekustamā īpašuma vērtētājs”.