Vērtētāju asistenti

I Nekustamā īpašuma vērtētāju asistenti

 

N.p.k.

Asistenta vārds, uzvārds

Kad reģistrējies kā asistents

 

Kuratora vārds, uzvārds

Prakses vadītāja sertifikāta Nr.

1

Māris Kauliņš

31.07.2001.

Guntis Štefenbergs

72

2

Agita Teile

06.08.2002.

Māris Laukalējs

30

3

Egons Liepa

06.08.2002.

Marks Tarvids

97

4

Ilmārs Dambe

06.08.2002.

Jānis Freibergs

5

5

Guntis Geldners

03.10.2002.

Ivars Strautiņš

7

6

Jānis Girdjuks

03.10.2002.

Arvīds Badūns

26

7

Gita Stradiņa
07.04.2004.

Anita Vēdiķe

76

8

Ritvars Bērziņš

09.12.2004.

Arvīds Badūns

26

9

Maija Platace

09.12.2004.

Gints Apsītis

94

10

Baiba Cīrule

09.12.2004.

Tatjana Beķere

109

11

Māris Veilands

15.11.2005.

Linards  Čudars

46

12

Jevgēnija Markova

12.07.2007.

Vadims Markovs

54

13

Kristīna Dīcmane

08.01.2008.

Inga Pilucka

124

14

Oļegs Aleksejevs

08.01.2008.

Andris Pūtelis

130

15

Modris Vītoliņš

08.01.2008.

Viktorija Baufale

115

16

Mareks Miķelsons

09.12.2010.

Pēteris Strautmanis

92

17

Zaiga Žuka

09.12.2010.

Jānis Rīdūzis

60

18

Indra Plinte

15.12.2011.

Vilis Žuromskis

1

19

Janīna Rogale

08.08.2013.

Inga Pilucka

124

20

Māris Birzulis

19.06.2014.

Arnis Zeilis

23

21

Gatis Zvirgzdiņš

19.06.2014.

Arnis Zeilis

23

22

Kristīne Midega

19.06.2014.

Arnis Zeilis

23

23

Aivis Šmits

24.11.2016.

Arnis Zeilis

23

24

Dace Jankalāne -Lielauss

30.03.2017.

Tatjana Beķere

109

25

Dainis Caune

12.10.2017.

Arvīds Badūns

26

26

Baiba Šapkina

11.12.2017.

Jeļena Boiko

154

27

Jurijs Lukaševs

18.12.2017.

Jānis Gobiņš

107

28

Elīna Strautmane

05.07.2018.

Pēteris Strautmanis

92

29

Diāna Bērziņa

05.07.2018.

Guntars Pugejs

79

30

Ieva Barone-Lībeka

05.07.2018.

Jānis Ozols

98

31

Jānis Blūzmanis

05.07.2018.

Marks Tarvids

97

32

Juris Krišjānis

02.12.2019.

Mārcis Ornicāns

135

33

Dace Baufale

02.12.2019.

Sandis Kurilovičs

117

34

Iveta Egle

06.12.2019.

Andris Pūtelis

130

35

Maksims Tkačovs

12.12.2019.

Zigmārs Zemzars

70

36

Maira Legzdiņa

13.12.2019.

Diāna Štāle

71

37

Girts Mencis

15.12.2020.

Mārcis Ornicāns

135

38

Māra Prindule

15.12.2020.

Jānis Biernis

12

39

Aigars Repulis

15.12.2020.

Haralds Ermalis

22

40

Marija Haritonika

15.12.2020.

Juris Valainis

50

41

Raivis Blūms

20.12.2021.

Gustavs N.Reinsons

128

42

Renāte Muskate

20.12.2021.

Svetlana Deisa

108

43

Armands Kazaks

20.12.2021.

Gunārs Kiziks

14

44

Mārtiņš Maziņš

20.12.2021.

Māris Laukalējs

30

45 Jānis Dzedulis 19.05.2022. Māris Laukalējs 30
46 Liāna Mininga 19.05.2022. Māris Laukalējs 30
47 Līga Upeslāce-Kukaine 19.05.2022. Kaspars Dzedulis 77
48 Vaira Krūmiņa 19.05.2022. Inga Pilucka 124
49 Guna Pūcīte 19.05.2022. Ilze Apeine 110
50 Vilnis Klibiķis 19.05.2022. Mārcis Ornicāns 135
51 Beata Graudiņa 19.05.2022. Inga Pilucka 124
52 Inita Ulmane 19.05.2022. Andris Pūtelis 130
53 Liene Kurka 19.05.2022. Toms Ermalis 139
54 Anna Marija Ažipa 19.05.2022. Jānis Gobiņš 107
55 Alīda Marija Krumholce 19.05.2022. Jeļena Boiko 154
56 Ilze Kārkliņa 19.05.2022. Kaspars Dzedulis 77
57 Klinta Arnita Murāne 19.05.2022. Toms Ermalis 139
58 Laura Teika 28.07.2022. Gunārs Kiziks 14
59 Daiga Blumberga 28.07.2022. Gunārs Kiziks 14
60 Arnita Fedotova 28.07.2022. Guntis Ziedonis 10
61 Alivija Kovaļova 28.07.2022. Svetlana Deisa 108
62 Natālija Makuševa 28.07.2022. Gunārs Kiziks 14
63 Artis Lunts 28.07.2022. Andris Kuksiks 134
64 Inese Šalna 14.12.2022. Ģirts Spēlmanis 112
65 Ieva Kalēja 14.12.2022. Aiva Trama 114
66 Laura Bukēviča 14.12.2022. Jānis Kalniņš 133
67 Dzintra Sidere 14.12.2022. Ilze Apeine 110
68 Laila Bule 14.12.2022. Juris Guntis Vjakse 83
69 Oskars Dārziņš 14.12.2022. Māris Laukalējs 30
70 Viktorija Loiko 14.12.2022. Sandis Kurilovičs 117
71 Ilze Rēdere 14.12.2022. Ingars Kārkliņš 129
72 Sintija Klasone 14.12.2022. Ingars Kārkliņš 129
73 Amanda Bartuševica 14.12.2022. Māris Poikāns 155
74 Inga Millere 14.12.2022. Anda Zvirbule 149
75 Vilibalds Raivo Egle 14.12.2022. Māris Poikāns 155
76 Raivis Straume 14.12.2022. Kristīne Lukševica 93
77 Emīls Broks 14.12.2022. Ingars Kārkliņš 129
78 Armīns Burģis 14.12.2022. Guntars Pugejs 79
79 Pēteris Jacina 14.12.2022. Pēteris Strautmanis 92
80 Sanda Dejus 14.12.2022. Toms Ermalis 139
81 Svetlana Novikova 14.12.2022. Georgijs Drozdovs 127
82 Kitija Granta 14.12.2022. Arnis Podiņš 43
83 Amanda Rudzīte 14.12.2022. Arnis Podiņš 43
84 Agnese Ikstena 14.12.2022. Guntis Štefenbergs 72
85 Amanda Skutele 14.12.2022. Arnis Podiņš 43
86 Marika Galvanovska 14.12.2022. Nazira Iso 125
87 Monvīds Grāvītis 14.12.2022. Anda Zvirbule 149
88 Inita Vilka 03.04.2023. Vilis Žuromskis 1
89 Karīna Bogdāne 08.06.2023. Arnis Podiņš 43
90 Antons Seļezņovs 08.06.2023. Gunārs Kiziks 14
91 Artūrs Cimdars 08.062023. Anda Zvirbule 149
92 Guntis Lavrinovičs 08.06.2023. Kaspars Dzedulis 77
93 Elīza Kalniņa 08.06.2023. Marks Tarvids 97
94 Diana Podniece 08.06.2023. Aija Kandele 113
95 Indra Zadvornova 08.06.2023. Valgunda Razminoviča 138
96 Svetlana Anča 08.06.2023. Gunita Geide 126
97 Gita Ozoliņa 08.06.2023. Valgunda Razminoviča 138
98 Kaspars Valdmanis 08.06.2023. Gunita Geide 126
99 Kristīne Katļinska 21.06.2023. Tatjana Beķere 109
100 Arvīds Jevsejevs 29.11.2023. Mārcis Ornicāns 135
101 Kristaps Meiers 29.11.2023. Māris Laukalējs 30
102 Gundars Andis Dravnieks 29.11.2023. Arnis Podiņš 43
103 Una Vītola-Biedre 29.11.2023. Pēteris Strautmanis 92
104 Dairis Pinets 29.11.2023. Guntars Pugejs 79
105 Santa Ausēja 29.11.2023. Gunita Geide 126
106 Kristīne Rozenbauma 29.11.2023. Vilis Žuromskis 1
107 Tatjana Toca 29.11.2023. Liudmila Kazlauskas 122
108 Svetlana Čudare 29.11.2023. Liudmila Kazlauskas 122
109 Beāte Dīriņa 29.11.2023. Didzis Usenieks 150

Atbilstoši 2014.gada 23.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.559 „Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”:

  • Asistents profesionālo darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām veic tikai sertificēšanas institūcijas apstiprināta prakses vadītāja vadībā. 
  • Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt nekustamā īpašuma novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais nekustamā īpašuma novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis prakses vadītājs.
  • Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto asistenta veikto nekustamā īpašuma novērtējumu.

II Kustamās mantas vērtētāju asistenti

N.p.k.

Asistenta vārds, uzvārds

Kad reģistrējies kā asistents

 

Kuratora vārds, uzvārds

Prakses vadītāja sertifikāta Nr.

1

Artūrs Žuromskis

31.07.2001.

Vitolds Rudzītis

14

2

Guntars Pugejs

20.11.2008.

Jānis Bojaruns

15

Atbilstoši LĪVA Valdes sēdē Rīgā, 23.03.2017. apstiprinātajiem noteikumiem „Profesionālās kvalifikācijas sertifikāta kustamās mantas novērtēšanai saņemšanas kārtība”:

  • Asistents veic savu profesionālo darbību tikai asociācijas apstiprināta prakses vadītāja vadībā.
  • Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt kustamās mantas novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais kustamās mantas novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis Prakses vadītājs.
  • Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto Asistenta veikto kustamās mantas novērtējumu, to atbilstību Latvijas Republikā esošajiem vērtēšanas standartiem un/vai Starptautiskajiem vērtēšanas standartiem.

III Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētāju asistenti

N.p.k.

Asistenta vārds, uzvārds

Kad reģistrējies kā asistents

 

Kuratora vārds, uzvārds

Prakses vadītāja sertifikāta Nr.

1

Inga Gūtmane

31.07.2001.

Vilis Žuromskis

2

2

Jeļena Loseva

16.09.2010.

Vadims Jerošenko

9

3 Pēteris Strautmanis 09.12.2020. Ivars Strautiņš 5
4 Ingrīda Lazdiņa 09.12.2020. Ivars Strautiņš 5
5 Matīss Kodoliņš 09.12.2020. Jānis Leja 8
6 Dīns Ričards Rempe 09.12.2020. Jānis Leja 8
7 Sarmīte Putnanova 15.12.2022. Aleksandrs Vellers 15
8 Kristīne Katļinska 15.12.2022. Jānis Leja 8
9 Raimonds Lieksnis 15.12.2022. Jānis Leja 8

Atbilstoši LĪVA Valdes sēdē Rīgā, 28.03.2019. apstiprinātajiem noteikumiem „Prasības uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”:

  • Asistents veic savu profesionālo darbību tikai asociācijas apstiprinātas sertificētās personas (turpmāk – prakses vadītāja) vadībā.
  • Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt uzņēmējdarbības (biznesa) vai nemateriālo aktīvu novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais uzņēmējdarbības (biznesa) vai nemateriālo aktīvu novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis Prakses vadītājs.

Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto Asistenta veikto uzņēmējdarbības (biznesa) vai nemateriālo aktīvu novērtējumu, to atbilstību Standartam vai SVS.