Par LĪVA

Biedrība «Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācija» ir sabiedriskā organizācija, reģistrācijas Nr. LV 40008010952, dibināta 1995. gada 13. janvārī. LĪVA galvenais uzdevums ir izveidot un attīstīt vispārpieņemtai vērtēšanas praksei un starptautiskajiem vērtēšanas standartiem atbilstošu vērtēšanas sistēmu, kā arī izveidot un attīstīt vērtētāju izglītības sistēmu.

Pašlaik LĪVA ir 116 biedri, 3 biedru kandidāti, kā arī kā LĪVA asociētie biedri ir uzņemtas 23 ar īpašuma vērtēšanu saistītas uzņēmējsabiedrības.

 

LĪVA veic fizisku personu sertifikāciju un uzraudzību:

  • nekustamā īpašuma vērtēšanā saskaņā ar Ministru kabineta 23.09.2014. noteikumiem Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība", kā arī saskaņā ar Eiropas vērtētāju asociāciju grupas (TEGoVA) sertifikācijas sistēmu "Atzīts Eiropas vērtētājs".
  • uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālā īpašuma vērtēšanā saskaņā ar sertifikācijas komisijas nolikumu un sertifikācijas kārtību.
  • kustamās mantas (īpašuma) vērtēšanai saskaņā ar sertifikācijas komisijas nolikumu un sertifikācijas kārtību.

LĪVA Kompetences uzraudzības birojs veic juridisku personu sertifikāciju un uzraudzību nekustamā īpašuma vērtēšanā, uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālā īpašuma vērtēšanā, kā arī kustamās mantas vērtēšanā.

 

Līdz 2004. gadam LĪVA pati veica fizisku personu sertifikāciju nekustamā īpašuma vērtēšanā. No 2004. gada 1. janvāra ir izveidots LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs (VSB), kas veic nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 559 “Prasības nekustamā nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”. LĪVA VSB ir asociācijas neatkarīga struktūrvienība. LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām.

Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācija ir starptautisko organizāciju Starptautiskās vērtēšanas standartu komitejas (IVSC) un Eiropas vērtētāju asociāciju grupas (TEGOVA) biedrs, cieši sadarbojas ar citām pasaules vērtētāju apvienībām.