Sertificētie uzņēmējdarbības (biznesa), kustamās mantas un mākslas darbu vērtētāji

Sertificēto īpašuma vērtētāju saraksts
(uz 2019.gada jūliju)
 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ( BIZNESA ) UN NEMATERIĀLO AKTĪVU VĒRTĒŠANĀ
N.p.k. Vārds, Uzvārds                Darbība sertificēta no Sertif. Nr. Sertifikāts piešķirts Sertif. derīgs līdz
 1.  Vilis Žuromskis  21.10.1996.  14.10.2017.   14.10.2022. 
 2.  Ivars Strautiņš  25.06.1997. 5  18.06.2015.  18.06.2020.
 3.  Alina Dūdele  30.09.1997. 6  apturēts uz laiku pēc pašas vēlēšanās  30.09.2022.
 4.  Jānis Leja  04.06.2015. 8  04.06.2015.  04.06.2020.
 5.  Vadims Jerošenko  26.05.1999. 9  20.06.2017.  20.06.2022.
 6.  Jānis Pinnis  12.07.2007. 14  13.07.2015.  13.07.2020.
 7.  Aleksandrs  Vellers   03.12.2009. 15  03.12.2012.  03.12.2022.
 8.  Artūrs Žuromskis  04.06.2015. 16  04.06.2015.  04.06.2020.
 9.  Edgars Kreits  17.12.2015. 17  17.12.2015.  17.12.2020.


KUSTAMĀS MANTAS VĒRTĒŠANĀ

 N.p.k. Vārds, Uzvārds                Sertif. Nr. Darbība sertificēta no   Sertifikāts piešķirts           Sertif. derīgs līdz         
  1. Jānis Rīdūzis 11  21.10.1996. 30.12.2017.  31.12.2020.
  2. Raimonds Rozenieks 13  25.11.1996 30.12.2018.  31.12.2023.
  3. Vitolds Rudzītis 14  27.01.1998. 30.12.2018.  31.12.2023.
  4. Jānis Bojaruns 15  18.06.1998. 30.06.2018.  30.06.2021.
  5. Gunārs Gailāns 18  02.11.2000. 30.12.2016.  31.12.2019.
  6. Aivis Everss 20  13.12.2001. 30.12.2018.  31.12.2021.
  7. Juris Višņevskis 21  06.06.2002. 30.12.2016.  31.12.2021.
  8. Juris Guntis Vjakse 22  27.02.2001. 30.06.2017.  30.06.2020.
  9. Juris Ezers 24  16.12.2004. 30.12.2017.  31.12.2020.
 10. Guntis Geldners 25  16.12.2004. 30.06.2019.  30.06.2024.
 11. Alberts Evertovskis 26  10.12.1998. 30.12.2016.  31.12.2021.
 12. Guntis Pommers  27  19.06.2013. 30.06.2017.  30.06.2020.
 13. Jurijs Lukaševs 28  11.12.2014. 30.12.2017.  31.12.2020.
 14. Pēteris Strautmanis 29  30.06.2019. 30.06.2019. .30.06.2020.


MĀKSLAS DARBU UN KOLEKCIJU PRIEKŠMETU VĒRTĒŠANĀ

N.p.k.  Vārds, Uzvārds               Darbība sertificēta no Sertif. Nr.    Sertifikāts piešķirts           Sertif. derīgs līdz         
1. Vilis Žuromskis 02.03.1999. 1 07.06.2018. 06.06.2023.
2. Ģirts Grīnbergs 05.07.2018. 2 05.07.2018. 04.07.2023.
3. Aigars Grīnbergs 05.07.2018. 3 05.07.2018 04.07.2023.
4. Toms Zvirbulis 05.07.2018. 4 05.07.2018. 04.07.2023.
5. Inga Bunkše 05.07.2018. 5 05.07.2018. 04.07.2023.