Sertificētie uzņēmējdarbības (biznesa), kustamās mantas un mākslas darbu vērtētāji

Sertificēto īpašuma vērtētāju saraksts
(uz 2018.gada oktobri)
 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ( BIZNESA ) UN NEMATERIĀLO AKTĪVU VĒRTĒŠANĀ
N.p.k. Vārds, Uzvārds Darbība sertificēta no Sertif. Nr. Sertifikāts piešķirts Sertif. derīgs līdz
 1.  Vilis Žuromskis  21.10.1996.  14.10.2017.   14.10.2022. 
 2.  Ivars Strautiņš  25.06.1997. 5  18.06.2015.  18.06.2020.
 3.  Alina Dūdele  30.09.1997. 6  apturēts uz laiku pēc pašas vēlēšanās  30.09.2022.
 4.  Jānis Leja  04.06.2015. 8  04.06.2015.  04.06.2020.
 5.  Vadims Jerošenko  26.05.1999. 9  20.06.2017.  20.06.2022.
 6.  Jānis Pinnis  12.07.2007. 14  13.07.2015.  13.07.2020.
 7.  Aleksandrs  Vellers   03.12.2009. 15  03.12.2012.  03.12.2022.
 8.  Artūrs Žuromskis  04.06.2015. 16  04.06.2015.  04.06.2020.
 9.  Edgars Kreits  17.12.2015. 17  17.12.2015.  17.12.2020.


KUSTAMĀS MANTAS VĒRTĒŠANĀ

 N.p.k. Vārds, Uzvārds Sertif. Nr. Kvalifikācija Darbība sertificēta no Sertifikāts piešķirts Sertif. derīgs līdz
  1. Jānis Rīdūzis 11    21.10.1996. 30.12.2017.  31.12.2020.
  2. Raimonds Rozenieks 13    25.11.1996 30.12.2018.  31.12.2023.
  3. Vitolds Rudzītis 14    27.01.1998. 30.12.2018.  31.12.2023.
  4. Jānis Bojaruns 15    18.06.1998. 30.06.2018.  30.06.2021.
  5. Gunārs Gailāns 18    02.11.2000. 30.12.2016.  31.12.2019.
  6. Aivis Everss 20    13.12.2001. 30.12.2018.  31.12.2021.
  7. Juris Višņevskis 21    06.06.2002. 30.12.2016.  31.12.2021.
  8. Juris Guntis Vjakse 22    27.02.2001. 30.06.2017.  30.06.2020.
  9. Juris Ezers 24    16.12.2004. 30.12.2017.  31.12.2020.
 10. Guntis Geldners 25  eksperts  16.12.2004. 30.06.2016.  30.06.2019.
 11. Alberts Evertovskis 26    10.12.1998. 30.12.2016.  31.12.2021.
 12. Guntis Pommers  27    19.06.2013. 30.06.2017.  30.06.2020.
 13. Jurijs Lukaševs 28    11.12.2014. 30.12.2017.  31.12.2020.


MĀKSLAS DARBU UN KOLEKCIJU PRIEKŠMETU VĒRTĒŠANĀ

N.p.k. Vārds, Uzvārds Darbība sertificēta no Sertif. Nr. Sertifikāts piešķirts Sertif. derīgs līdz
1. Vilis Žuromskis 02.03.1999. 1 07.06.2018. 06.06.2023.
2. Ģirts Grīnbergs 05.07.2018. 2 05.07.2018. 04.07.2023.
3. Aigars Grīnbergs 05.07.2018. 3 05.07.2018 04.07.2023.
4. Toms Zvirbulis 05.07.2018. 4 05.07.2018. 04.07.2023.
5. Inga Bunkše 05.07.2018. 5 05.07.2018. 04.07.2023.