LĪVA darbība standartizācijas jomā

1996. gadā Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija ir veikusi Starptautisko Īpašuma vērtēšanas standartu (IVS) tulkošanu un adaptāciju Latvijas apstākļiem un ar LĪVA Padomes lēmumu šie standarti ir ieviesti kā īpašumu vērtēšanu reglamentējošs dokuments asociācijas biedriem.

1998. gadā ir veikts Amerikas Biznesa vērtētāju asociācijas Biznesa vērtēšanas standartu tulkojums latviešu valodā un ar LĪVA Padomes lēmumu šie standarti ir ieviesti kā uzņēmumu darbības (biznesa) vērtēšanu reglamentējošs dokuments asociācijas biedriem.

1998. gada novembrī pēc Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas iniciatīvas un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo standartizācijas padomi ir izveidota Īpašuma vērtēšanas standartizācijas tehniskā komiteja, kuras uzdevums ir izstrādāt, pārskatīt, adaptēt, apstiprināt un anulēt Latvijas standartus īpašuma vērtēšanas jomā.

2000. gada 15. aprīlī saskaņā ar Hipotekāro ķīlu zīmju likuma 15.pantu izdotajos LR MK Noteikumos Nr. 60 "Nekustamā īpašuma vērtētāja licences (profesionālās kvalifikācijas sertifikāta) saņemšanas kārtība" 4.2. punktā pēc LĪVA iniciatīvas ir ietverta norma, ka nekustamā īpašuma vērtētāju pienākums ir vērtēt nekustamo īpašumu atbilstoši starptautiskajiem īpašuma vērtēšanas standartiem (publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis").

1998. – 2002. gadā, par pamatu ņemot Starptautiskos Īpašuma vērtēšanas standartus (IVS), ir izstrādāti Latvijas Īpašuma vērtēšanas standarti LVS-401.

2002. gada 16. maijā Latvijas Īpašuma vērtēšanas standarti LVS-401 ir ieguvuši Latvijas nacionālā standarta spēku.

2013. gada 30. maijā Latvijas standarta statusā pieņemts standarts LVS 401:2013 «Īpašumu vērtēšana», kas aizstāja līdz šim spēkā esošos Latvijas standartus. Šī standarta pamatā ir Starptautiskās vērtēšanas standartu padomes (SVSP) vērtēšanas standarti, kas stājušies spēkā 2012. gada 1. janvārī.

2018. gadā plānots atjaunot Latvijas vērtēšanas standartus, balstoties uz jaunāko Starptautiskās vērtēšanas standartu versiju.