Par LĪVA

Biedrība «Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācija» ir sabiedriskā organizācija, reģistrācijas Nr. LV 40008010952, dibināta 1995. gada 13. janvārī. LĪVA galvenais uzdevums ir izveidot un attīstīt vispārpieņemtai vērtēšanas praksei un starptautiskajiem vērtēšanas standartiem atbilstošu vērtēšanas sistēmu, kā arī izveidot un attīstīt vērtētāju izglītības sistēmu.

Pašlaik LĪVA ir 114 biedri un kā LĪVA asociētie biedri ir uzņemtas 22 ar īpašuma vērtēšanu saistītas uzņēmējsabiedrības.

 

REKVIZĪTI:

Reģistrācijas Nr. 40008010952

Adrese: Elizabetes iela 65-7, Rīga, LV-1050

Banka: SWEDBANK,  SWIFT kods: HABALV22

Konts: LV67HABA000140J038389

 

Notikumu kalendārs

Dalība starptautiskās organizācijās