Par LĪVA

Biedrība «Latvijas Īpašumu Vērtētāju asociācija» ir sabiedriskā organizācija, reģistrācijas Nr. LV 40008010952, dibināta 1995. gada 13. janvārī. LĪVA galvenais uzdevums ir izveidot un attīstīt vispārpieņemtai vērtēšanas praksei un starptautiskajiem vērtēšanas standartiem atbilstošu vērtēšanas sistēmu, kā arī izveidot un attīstīt vērtētāju izglītības sistēmu.

Pašlaik LĪVA ir 113 biedri, 10 biedru kandidāti, kā arī kā LĪVA asociētie biedri ir uzņemtas 23 ar īpašuma vērtēšanu saistītas uzņēmējsabiedrības.

Notikumu kalendārs

Dalība starptautiskās organizācijās