Sertificētie nekustamā īpašuma vērtētāji

Ja nepieciešama papildus informācija par vērtētāju vai viņa kontaktinformācija, lūdzam zvanīt 26542892

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Fiksētās profesionālās darbības sākums

Sertifikāta Nr.

Derīgs no

Derīgs līdz

1

Vilis Žuromskis 01.02.1995. 1 17.05.2023. 16.05.2028.

2

Ivars Strautiņš

26.01.1999.

7

17.05.2023.

16.05.2028.

3

Vilis Kašs

05.04.1995.

8

17.05.2023.

16.05.2028.

4

Dainis Tunsts

06.06.1996.

9

17.05.2023.

16.05.2028.

5

Guntis Ziedonis

10.05.1995.

10

17.05.2024.

16.05.2029.

6

Jānis Biernis

01.05.1995.

12

17.05.2023.

16.05.2028.

7

Gunārs Kiziks

01.02.1995.

14

17.05.2023.

16.05.2028.

8

Lilita Pētersone

05.06.1996.

16

17.05.2023.

16.05.2028.

9

Ieva Kampe

05.06.1996.

17

17.05.2023.

16.05.2028.

10

Edgars Šīns

06.03.1996.

19

17.05.2023.

16.05.2028.

11

Inga Gūtmane

05.06.1996.

21

17.05.2023.

16.05.2028.

12

Haralds Ermalis

14.10.1999.

22

19.05.2024.

18.05.2029.

13

Arnis Zeilis

03.12.1997.

23

17.05.2023.

16.05.2028.

14

Eduards Žemaitis-Dzicevičs

06.03.1996.

24

17.05.2023.

16.05.2028.

15

Arvīds Badūns

04.12.1996.

26

17.05.2023.

16.05.2028.

16

Aina Kamradze

06.11.1996.

28

17.05.2023.

16.05.2028.

17

Māris Laukalējs

05.11.1997.

30

17.05.2023.

16.05.2028.

18

Sandra Blūzma

05.04.1995.

31

17.05.2023.

16.05.2028.

19

Andris Gusārs

10.04.1996.

36

17.05.2023.

16.05.2028.

20

Aivars Deksnis

03.11.1999.

38

 

apturēts līdz 01.07.2024.

21

Arnis Podiņš

10.04.1996.

43

24.02.2022.

23.02.2027.

22

Andrejs Gūtmanis

07.09.2000.

45

 

apturēts līdz 31.01.2024.

23

Linards Čudars

02.10.1996.

46

27.02.2024.

26.02.2029.

24

Inga Meiere

10.04.1996.

48

24.02.2022.

23.02.2027.

25

Didzis Jēriņš

10.04.1996.

49

16.12.2020.

15.12.2025.

26

Juris Valainis

08.05.1996.

50

16.12.2021.

15.12.2026.

27

Haralds Visvaldis Krūmiņš

02.11.2000.

53

16.12.2020.

15.12.2025.

28

Vadims Markovs

12.12.1997.

54

16.12.2020.

15.12.2025.

29

Vineta Ozoliņa

02.11.2000.

56

16.12.2023.

15.12.2028.

30

Jānis Rīdūzis

04.05.2001.

60

06.05.2024.

05.05.2029.

31

Juris Bočs

04.05.2001.

66

06.05.2019.

 apturēts

32

Inta Langmane

13.12.2002.

67

14.12.2020.

13.12.2025.

33

Rihards Dzenis

13.12.2002.

69

14.12.2020.

13.12.2025.

34

Zigmārs Zemzars

13.12.2002.

70

14.12.2020.

13.12.2025.

35

Diāna Štāle

13.12.2002.

71

14.12.2020.

13.12.2025.

36

Guntis Štefenbergs

16.12.2003.

72

17.12.2023.

16.12.2028.

37

Juris Borskis

16.12.2003.

74

17.12.2023.

16.12.2028.

38

Andris Šalgūns

16.12.2003.

75

17.12.2023.

16.12.2028.

39

Anita Vēdiķe

16.12.2003.

76

17.12.2023.

16.12.2028.

40

Kaspars Dzedulis

15.06.2004.

77

16.06.2019.

15.06.2024.

41

Ralfs Engelbrehts

15.06.2004.

78

16.06.2019.

15.06.2024.

42

Guntars Pugejs

15.06.2004.

79

16.06.2019.

15.06.2024.

43

Juris Višņevskis

15.06.2004.

81

16.06.2019.

15.06.2024.

44

Raimonds Dommers

15.06.2004.

82

16.06.2019.

15.06.2024.

45

Juris Guntis Vjakse

10.10.2000.

83

11.12.2019.

10.12.2024.

46

Larisa Bogdanova

21.06.2005.

85

22.06.2020.

21.06.2025.

47

Raivis Šķērstens

21.06.2005.

86

22.06.2020.

21.06.2025.

48

Edīte Dirnēna

21.06.2005.

87

22.06.2020.

21.06.2025.

49

Ģirts Kļaviņš

21.06.2005.

88

22.06.2020.

21.06.2025.

50

Mārtiņš Vilnītis

21.06.2005.

90

apturēts pēc paša vēlēšanās līdz 2023.g.31.10

22.06.2020.

51

Juta Dzene

21.06.2005.

91

22.06.2020.

21.06.2025.

52

Pēteris Strautmanis

22.12.2005.

92

23.12.2020.

22.12.2025.

53

Kristīne Lukševica

22.12.2005.

93

23.12.2020.

22.12.2025.

54

Gints Apsītis

22.12.2005.

94

11.02.2021. 

10.02.2026.

55

Mārtiņš Trukšāns

05.06.2006.

96

06.06.2021.

05.06.2026.

56

Marks Tarvids

05.06.2006.

97

06.06.2021.

05.06.2026.

57

Jānis Ozols

05.06.2006.

98

06.06.2021.

05.06.2026.

58

Andrejs Valters

28.12.2006.

99

29.12.2021.

28.12.2026.

59

Viktors Afendiks

28.12.2006.

100

29.12.2021.

28.12.2026.

60

Inese Dadeika-Pavlova

28.12.2006.

101

28.12.2022.

27.12.2027.

61

Jānis Lejnieks

28.12.2006.

102

29.12.2021.

28.12.2026.

62

Diāna Gēde Siliņa

28.12.2006.

103

29.12.2021.

28.12.2026.

63

Artūrs Žuromskis

28.12.2006.

106

29.12.2021.

28.12.2026.

64

Jānis Gobiņš

12.07.2007.

107

13.07.2022.

12.07.2027.

65

Svetlana Deisa

03.01.2008.

108

04.01.2023.

03.01.2028.

66

Tatjana Beķere

03.01.2008.

109

04.01.2023.

03.01.2028.

67

Ilze Apeine

03.01.2008.

110

04.01.2023.

03.01.2028.

68

Ģirts Spēlmanis

25.06.2008.

112

26.06.2023.

25.06.2028.

69

Aija Kandele

06.01.2009.

113

07.01.2024.

06.01.2029.

70

Aiva Trama

06.01.2009.

114

07.01.2024.

06.01.2029.

71

Viktorija Baufale

03.12.2009.

115

04.12.2019.

03.12.2024.

72

Zanda Kokarēviča

10.06.2010.

116

11.06.2020.

10.06.2025.

73

Sandis Kurilovičs

10.06.2010.

117

11.06.2020.

10.06.2025.

74

Anastasija Blaževiča

10.06.2010.

          119

15.01.2021.

14.01.2026.

75

Liudmila Kazlauskas

10.12.2010.

122

11.12.2020.

10.12.2025.

76

Inga Pilucka

26.05.2011.

124

27.05.2021.

26.05.2026.

77

Nazira Iso

15.12.2011.

125

16.12.2021.

15.12.2026.

78

Gunita Geide

15.12.2011.

126

16.12.2021.

15.12.2026.

79

Georgijs Drozdovs

15.12.2011.

127

16.12.2021.

15.12.2026.

80

Gustavs Norberts Reinsons

12.06.2012.

128

13.06.2022.

12.06.2027.

81

Ingars Kārkliņš

12.06.2012.

129

13.06.2022.

12.06.2027.

82

Andris Pūtelis

12.06.2012.

130

13.06.2022.

12.06.2027.

83

Ivars Šapkins

30.05.2013.

131

31.05.2023.

30.05.2028.

84

Ingrīda Lazdiņa

30.05.2013.

132

31.05.2023.

30.05.2028.

85

Jānis Kalniņš

19.06.2014.

133

20.06.2019.

19.06.2024.

86

Andris Kuksiks

19.06.2014.

134

20.06.2019.

19.06.2024.

87

Mārcis Ornicāns

19.06.2014.

135

20.06.2019.

19.06.2024.

88

Evija Krūmiņliepa

12.12.2014.

136

13.12.2019.

12.12.2024.

89

Olga Bužinska

12.12.2014.

137

13.12.2019.

12.12.2024.

90

Valgunda Razminoviča

12.12.2014.

138

13.12.2019.

12.12.2024.

91

Toms Ermalis

12.12.2014.

139

13.12.2019.

12.12.2024.

92

Roberts Ardavs

28.11.2016.

142

28.11.2021.

27.11.2026.

93

Renārs Gulbis

28.11.2016.

143

28.11.2021.

27.11.2026.

94

Vitauts Vilks

28.11.2016.

144

28.11.2021.

27.11.2026.

95

 Artūrs Lezdiņš

 11.12.2017.

 146

12.12.2022.

11.12.2027.

96

Gunta Romanova

11.12.2017.

147

12.12.2022.

11.12.2027.

97

Toms Blate

11.12.2017.

148

12.12.2022.

11.12.2027.

98 Anda Zvirbule 10.12.2018. 149 10.12.2023. 09.12.2028.
99 Didzis Usenieks 10.12.2018. 150 10.12.2023. 09.12.2028.
100 Uldis Leja 10.12.2018. 151 10.12.2023. 09.12.2028.
101 Elīna Ķuze 10.12.2020. 152 10.12.2020. 09.12.2025.
102 Ģirts Lapšins 10.12.2020. 153 10.12.2020. 09.12.2025.
103 Jeļena Boiko 20.12.2021. 154 20.12.2021. 19.12.2026.
104 Māris Poikāns 20.12.2021. 155 20.12.2021. 19.12.2026.