LĪVA un LĪVA VSB pakalpojumu cenrādis

Pakalpojums

Maksa

Fizisko personu biedru nauda

 

Fizisko personu iestāšanās maksa

 

Juridisko personu biedru nauda

 

Juridisko personu iestāšanās maksa

 

Vērtētāju un asistentu uzraudzība (NĪ, B, KM)

 

Sertifikāta pagarināšana (NĪ, KM, B vērtēšanai)

 

Kompetences sertifikāts īpašumu vērtēšanai (saņemšana un pagarināšana)

 

Maksa par eksāmena kārtošanu:

Sertifikāta saņemšana (NĪ, B vērtēšanai):

  1. Eksāmena kārtošana (vērtējumu pārbaude un aizstāvēšana)
  2. Eksāmena kārtošana (teorētiskā eksāmena kārtošana pie datora)

 

Sertifikāta saņemšana (KM vērtēšanai):

  • Eksāmena kārtošana (vērtējumu pārbaude un

aizstāvēšana, teorētiskie jautājumi)

EUR 160/gadā

 

EUR 50

 

EUR 500/gadā

 

EUR 500

 

EUR 150+PVN/gadā

 

EUR 300+PVN

 

EUR 300+PVN

 

 

Kopā: EUR 450 + PVN

EUR 225 + PVN

EUR 225 + PVN

 

 

Kopā: EUR 250 + PVN

 

Asistenta statusa reģistrēšana (NĪ, B):

  • Eksāmena kārtošana

Asistenta statusa reģistrēšana (KM):

  • Eksāmena kārtošana

EUR 150 + PVN

 

EUR 100 + PVN

Sūdzību izskatīšana (pēc fiziskas vai juridiskas personas iesnieguma, izņemot valsts instit.)  un atbildes sagatavošana (ja ir 2 pretrunīgi vērtējumi)

Informācijas sagatavošana (pēc fiziskas vai juridiskas personas iesnieguma)

 

EUR 250+PVN

 

EUR 50/stundā + PVN