Publicētas minimālās laika normas nekustamo īpašumu vērtējumiem

Atpakaļ

LĪVA valde ir apstiprinājusi minimālās laika normas cilvēkstundās, kas  ietver vērtētāju laika patēriņu tiešajam darbam ar konkrēto pasūtījumu laika sprīdī no līguma par vērtēšanu noslēgšanas brīža līdz pilnībā gatavas atskaites nodošanas brīdim. 

Minimālās laika normas kvalitatīva nekustamā īpašuma vērtējuma sagatavošanai ir aprēķinātas kā vidējais rādītājs Latvijas Republikas teritorijā, balstoties uz LĪVA veiktās sertificētu vērtētāju aptaujas rezultātiem.

Dokuments atrodams https://vertetaji.lv/laika_normas_nekustama_ipasuma_vertejumiem.pdf