Semināra “Metodisko rekomendāciju pielietošana .... RAIL BALTICA vajadzībām ” prezentācijas