LĪVA biedru kopsapulce 10.maijā + seminārs

Atpakaļ

A.god. LĪVA biedriem!

 

A.god. LĪVA asociēto biedru pārstāvjiem!

Aicinām piedalīties Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas biedru kopsapulcē, kas notiks 2018.gada 10.maijā, plkst.16.00, RADISSON BLU HOTEL LATVIJA konferenču zālē BETA 2, Elizabetes ielā 55, Rīgā.

„Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi, asociētie Biedri ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedrības sapulcē izdodama rakstveidā un iesniedzama Biedrības Valdei pirms Biedru sapulces”. (izraksts no LĪVA statūtiem, 7.nodaļas 7.2.punkta)

 

Darba kārtībā:

 

1.     LĪVA valdes priekšsēdētāja V.Žuromska atskaite par LĪVA darbu 2017.gadā.

2.     LĪVA finansiālās darbības pārskats par 2017.gadu. LĪVA budžeta apstiprināšana 2018.gadam.

3.     Pārbaudes ziņojuma par LĪVA 2017.gada finanšu pārskatu apstiprināšana.

~ plkst. 17.00 – pēcpusdienas kafijas pauze.

Pēc kopsapulces un kafijas pauzes notiks seminārs vērtētājiem (sākums ~plkst. 17.20).  

plkst. 17.20. -18.00.  “Ekspertu komisijā konstatēto, vērtējumos pieļauto kļūdu apskats“ – uzstājas Vineta Ozoliņa (LĪVA VSB Sertifikācijas komisija).

plkst. 18.00. -19.00.  “AS Swedbank saņemto ārējo vērtējumu analīze” – uzstājas Aija Kandele (AS Swedbank).

plkst. 19.00. – ES vispārīgās datu aizsardzības regulas ietekme uz vērtēšanas pakalpojumiem – informē Vilis Žuromskis.

               

Informācija pa tel. 67288844, 26542892