Valdes lēmumi

LĪVA valdes 2008.gada 12.jūnija lēmum

"Gadījumos, ja par licencētu nekustamā īpašuma vērtēšanas firmu vai sertificētu vērtētāju ir saņemta sūdzība un eksperti atzinuši, ka vērtējums neatbilst LVS 401, - vērtējuma atskaites izpildītājam jāmaksā par ekspertu darbu, ja LĪVA VSB izdevumi sūdzības(u) izskatīšanai pārsniedz sertificētā vērtētāja gada uzraudzības maksas apmēru."