RTU IEVF studijas 2010

RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma institūts atgādina, ka tikai līdz 25.08.2010.g. notiek dokumentu pieņemšana
pilna laika klātienē (dienas apmācība) maksas grupās
un
līdz 10.09.2010.g. nepilna laika neklātienē (neklātienes apmācība) šādās studiju programmās:

• pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība" (iegūstamā kvalifikācija – namu pārvaldnieks) -850 (diena)/580 (neklātiene) Ls gadā;
• bakalaura studiju programmā "Nekustamā īpašuma pārvaldība"(iegūstamā kvalifikācija – nekustamā īpašuma vērtētājs vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks, vai nekustamā īpašuma ekonomists) -950/ 600 Ls gadā;
• maģistra studiju programmā "Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana" – 1150/780 Ls gadā.

Papildinformācija: RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma institūts, Meža iela 1/7 – 210; 213; Tālrunis: +371 67089845 +371 67089360 +371 67089033 +371 27896221
E-pasts: buni©rtu.lv; http://www.buni.rtu.lv

RTU IEVF studijas.doc