Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas biedru kopsapulce 2010

2010. gada Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas biedru kopsapulce notiks 29. aprīlī plkst.16.15, viesnīcas "Reval Hotel Latvija" Elizabetes ielā 55, Rīgā, konferenču telpā LAMBDA, 2.stāvā.

Biedri var piedalīties sapulcē tikai personīgi, asociētie biedri ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedrības sapulcē izdodama rakstveidā un iesniedzama valdei pirms sapulces." (izraksts no LĪVA statūtiem, 7.nodaļas 7.2.punkta)

Darba kārtībā:

1. LĪVA valdes priekšsēdētāja V.Žuromska atskaite par LĪVA darbu 2009.gadā.
2. LĪVA VSB direktora D.Tunsta atskaite par LĪVA VSB darbu 2009.gadā.
3. ~ 17.00 Kafijas pauze.
4. LĪVA finansiālās darbības pārskats par 2009.gadu. LĪVA budžeta apstiprināšana 2010.gadam.
5. Revidenta ziņojuma par 2009.gada finanšu pārskatu apstiprināšana.
6. Dažādi. (ja vēlaties papildināt darba kārtību ar kādu jautājumu, kas varētu būt aktuāls visiem LĪVA biedriem - lūdzu iesūtiet savus priekšlikumus pa e-pastu līdz 2010.gada 26.aprīlim).