Kvalifikācijas sertifikātus izsniedz fiziskām personām sekojošiem vērtēšanas darbiem

  • nekustamas mantas (īpašuma) vērtēšanai;
  • uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanai;
  • kustamās mantas (īpašuma) vērtēšanai:


Šobrīd LĪVA veic fizisku personu sertifikāciju uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālā īpašuma vērtēšanai, kustamās mantas (īpašuma) vērtēšanai un nemateriālā un intelektuālā īpašuma vērtēšanai saskaņā ar attiecīgās īpašuma kategorijas sertifikācijas komisijas nolikumiem un sertifikācijas kārtību.

Līdz 2004. gadam LĪVA veica arī fizisku personu sertifikāciju nekustamā īpašuma vērtēšanā. No 2004. gada 1. janvāra ir izveidots LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs (VSB), kas veic nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 559 “Prasības nekustamā nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”. LĪVA VSB ir asociācijas neatkarīga struktūrvienība. LĪVA vērtētāju sertifikācijas birojs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām.

Latvijas Īpašumu Vērtētāju Asociācija ir starptautisko organizāciju Starptautiskās Vērtēšanas Standartu Komitejas (IVSC) un Eiropas Nekustāmā Īpašuma Vērtētāju Grupas (TEGOVA) biedrs, cieši sadarbojas ar Amerikas Vērtētāju Asociāciju un Zviedrijas Zemes dienestu, kā arī ar citām pasaules vērtētāju apvienībām.