Kontakti

LATVIJAS ĪPAŠUMU VĒRTĒTĀJU ASOCIĀCIJAS rekvizīti:

Adrese: Elizabetes iela 65-7, Rīga, LV 1050
Reģ.Nr. 40008010952
a/s "Swedbank", Kods HABALV22
Konta Nr. LV67 HABA 000140 J 038389

tālrunis/fakss
+371 67288844
mob.tālr. +371 26542892

grāmatvedis +371 26338727

e-pasts: lva@parks.lv