Jaunumi

Semināra “Metodisko rekomendāciju taisnīgas atlīdzības noteikšanai par sabiedrības vajadzībām atsavināmiem nekustamiem īpašumiem projekta RAIL BALTICA vajadzībām pielietošana” prezentācijas:

uploads/filedir/Prezentacija_17_01_2018.pdf

uploads/filedir/AtsavNN_vert_0118_2.pdf