Jaunumi

Pirmie 15 Latvijas vērtētāji ieguvuši Recognised European Valuers kvalifikācijas sertifikātus

2010. gada 27. novembrī Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija Barselonā parakstīja līgumu ar TEGoVA un ieguva tiesības izsniegt Atzītu Eiropas vērtētāju (Recognised European Valuers - REV) kvalifikācijas sertifikātus.

Pirms REV sertifikācijas tiesību piešķiršanas TEGoVA atzīšanas komiteja 3 dienas Rīgā auditēja LĪVA Sertifikācijas biroja darbu un tā sertifikācijas shēmu, kā arī iepazinās ar Rīgas Tehniskās universitātes vērtētāju apmācības programmu.

Atzīta Eiropas vērtētāja sertifikātu var saņemt tikai tie vērtētāji, kuri saņēmuši L"IVA Sertifikācijas biroja kvalifikācijas sertifikātu, un kuriem ir 5 gadu pieredze nekustamo īpašumu vērtēšanā.

2011. gada martā 15 LĪVA vērtētāji ir nokārtojuši eksāmenu, un tiem jau ir piešķirts REV sertifikāts (skat. sadaļu " Sertifikācija).

Praktizējošam vērtētājam, kuram ir izsniegts Atzīta Eiropas vērtētāja sertifikāts, ir tiesības atskaitēs un dokumentos zem sava paraksta izmantot TEGoVA apstiprinātu zīmogu.