Jaunumi

26.09.2014. stājas spēkā Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumi Nr.559 „Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība” un spēku zaudē Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumi Nr. 534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai".


uploads/filedir/MK Noteikumi.pdf