Iepriekšējo eksāmenu jautājumi un uzdevumi

Iepriekšējo eksāmenu jautājumi un uzdevumi

uploads/filedir/2014 eks uzd20140610_0000.pdf

uploads/filedir/eksamens 2014_rudens20150317_0000.pdf

uploads/filedir/testa jautajumi 1_1.pdf