Biznesa un Kustamās mantas vērtētāju sertifikācija

Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtētāju sertifikācijas kārtība

Sertifikācijas noteikumi fiziskām personām

Kustamās mantas vērtētāju sertifikācijas kārtība

Sertifikācijas noteikumi fiziskām personām